Tag vba


Excel VBA - ostatni niepusty wiersz

Jak znaleźć ostatni wypełniony wiersz w Excel VBA 13

Odszukiwanie numeru ostatniego wiersza w tabeli Często w VBA operując na danych ujętych w tabelach mamy konieczność dodania do tabelki Excela kolejnego wiersza/rekordu z danymi. By zrobić to sprawnie, zwykle jest konieczność znalezienia lokalizacji ostatniego niepustego wiersza. By znaleźć ostatni wypełniony rekord w arkuszu możemy skorzystać z prostego kodu VBA:


ScreenUpadting VBA - Brak odświeżania ekranu

Wstrzymanie odświeżania ekranu w Excel VBA 2

Brak odświeżania ekranu podczas działania makra VBA Podczas wykonywania makra chcielibyśmy, by wykonywanie kodu nie było widoczne dla użytkownika. Z pomocą przychodzi nam funkcjonalność ScreenUpdating VBA. Za pomocą tego polecenia możemy wstrzymać odświeżanie ekranu podczas wykonywania kodu VBA. Użytkownik aplikacji nie widzi żadnych zmian podczas wykonywania bloku kodu. By przedstawić […]


Kurs Excel VBA - Pole Kombi ComboBox

Formularz UserForm – Pole kombi ComboBox w Excel VBA 1

1. Jak wstawić pole kombi ComboBox do formularza UserForm? Pole kombi jest już nam znane. Poznaliśmy je przy okazji tworzenia aplikacji do wprowadzania danych. Z uwagi na to, że pole wstawione w formularz UserForm programowane jest w innym miejscu, stworzymy przykład w którym pokażemy jak je programować. Z przybornika ToolBox […]


Kurs Excel VBA - Pole Kombi ComboBox

Formularz UserForm – Strony aplikacji MultiPage w Excel VBA 2

1. Wstawianie zakładek MultiPage do formularza UserForm Zakładki MultiPage to strony naszej aplikacji, pomiędzy którymi użytkownik będzie mógł przechodzić. Na każdej ze stron będą widoczne inne elementy i treści aplikacji. By wstawić zakładki do naszego formularza UserForm, powinniśmy wybrać z okienka ToolBox formant MultiPage. Nasza aplikacja powinna mieć już dwie […]


Kurs Excel VBA - Formularz UserForm Budowa aplikacji

Formularz UserForm – Budowa aplikacji w Excel VBA 1

1. Jak zbudować aplikację w Excel VBA z wykorzystaniem formularza UserForm W ostatniej części kursu zajmiemy się tworzeniem krótkiej aplikacji przy wykorzystaniu formularza. Tak jak w przypadku poprzedniej aplikacji powinniśmy spisać podstawowe wymagania, w oparciu o które działać będzie nasza aplikacja:


Kurs Excel VBA - Etykieta Label

Kontrolki ActiveX – Etykieta Label w Excel VBA 5

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Etykiety – Label (Formant ActiveX)  Etykieta Label jest już nam znana i nie powinna wymagać szerszego omówienia. Jak wstawić Etykietę Label? Spośród formantów ActiveX w zakładce Developer wybieramy formant Etykieta. Następnie wstawiamy 3 etykiety obok pól kombi odpowiadających za wprowadzanie dnia, miesiąca i […]


Kurs Excel VBA - Przycisk pokrętła SpinButton

Kontrolki ActiveX – Przycisk pokrętła SpinButton w Excel VBA 1

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku pokrętła – SpinButton (Formant ActiveX)  Kolejną kontrolką ActiveX, którą poznamy jest kontrolka przycisku pokrętła. Wykorzystamy ją do nawigacji, a dokładnie przesuwania wierszy arkusza w dół i w górę. Naszym celem jest, by kliknięcie górnej strzałki przyciski skutkowało przesunięciem widoku wierszy arkusza o […]


Kurs Excel VBA - Przycisk polecenia CommandButton

Kontrolki ActiveX – Przycisk polecenia CommandButton w Excel VBA 3

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Przycisku polecenia – CommandButton (Formant ActiveX)  Przycisk polecenia jest już nam znany. W najprostszej formie będzie nam służył do uruchamiania napisanych skryptów. Przycisk polecenia możemy osadzić zarówno w arkuszu Excela, jak i w formularzu UserForm. Jak wstawić przycisk polecenia CommandButton? Wchodzimy kolejno w zakładkę […]


Kurs Excel VBA - Pole wyboru CheckBox

Kontrolki ActiveX – Pole wyboru CheckBox w Excel VBA 1

1. Budowa aplikacji do wprowadzania danych – Wstawianie Pola wyboru CheckBox (Formant ActiveX) W jaki sposób wstawić pole wyboru CheckBox? Osadzamy je w Excelu w analogiczny sposób jak przyciski opcji. Ważne jest to, że w odróżnieniu od przycisku opcji, możemy zaznaczyć jednocześnie kilka CheckBoxów. CheckBox zaznaczony przez użytkownika przyjmuje wartość True. […]